Page 1: Page 1 | Tudalen 1

Welcome | Croeso

Welcome to the All Wales Coaching Network. By completing this online form you are agreeing to sign up to the network, where you will receive updates and news on all things coaching as well as gaining access to the dedicated virtual platform for the All Wales Coaching Network, which is hosted by the University of South Wales.

Croesi i Rwydwaith Hyfforddi Cymru Gyfan. Drwy roi eich manylion ar y ffurflen ar-lein hon rydych yn cytuno i ymuno â’r rhwydwaith, ble byddwch yn derbyn diweddariadau a newyddion am bopeth yn ymwneud â hyfforddi yn ogystal â chael mynediad i blatfform rhithiol pwrpasol Rhwydwaith Hyfforddi Cymru Gyfan, sy’n cael ei gynnal gan Brifysgol De Cymru.

Personal details will only be used to enable us to provide you with these communications.  For further information on how your data is used, please see our privacy statement.

Defnyddir eich manylion personol yn unig er mwyn i ni allu cynnig y cysylltiadau hyn i chi. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r modd y defnyddir eich data, byddwch cystal â chael golwg ar ein datganiad preifatrwydd.