Tudalen 1

Mae'r ffurflen breifat hon ar gyfer unrhyw berson ifanc yng Nghasnewydd sy'n 11-17 oed ac sydd am sgwrsio â chwnselydd ar-lein.

(dd/mm/bbbb)

6.6. Os yw eich rhieni yn cysylltu â ni neu'ch Ysgol, a allwn eu hysbysu eich bod yn derbyn cwnsela? (byddwn ond yn gwneud hyn os bydd angen) Gofynnol
7.7. Ydych chi'n hapus i'ch Pennaeth Blwyddyn wybod eich bod yn derbyn cwnsela? Gofynnol

Ydych chi'n cael anhawster gyda fformat y cwestiwn hwn? 

13.13. Mae'r cwestiynau hyn yn ymwneud â sut yr ydych wedi bod yn teimlo dros yr wythnos ddiwethaf.
 Darllenwch bob cwestiwn yn ofalus. Meddyliwch pa mor aml yr ydych wedi teimlo fel hynny yn yr wythnos ddiwethaf ac yna ticiwch y blwch sydd orau yn eich barn chi. Gofynnol

(Copyright CORE System Trust - Supported by www.coreims.co.uk)

Ddim o GwblYn Achlysurol Yn UnigWeithiauYn AmlY Rhan Fwyaf o’r Amser neu Drwy'r Amser
Dwi wedi teimlo'n binnau neu'n nerfus
Dydw i ddim wedi teimlo fel siarad ag unrhyw un
Rydw i wedi teimlo y gallaf ymdopi pan aiff pethau o’i le
Rydw i wedi meddwl am frifo fy hun
Mae rhywun wedi bod yno y gallaf ofyn iddynt am help
Mae fy meddyliau a’m teimladau wedi fy mhoeni
Mae fy mhroblemau wedi teimlo’n ormod i mi
Mae wedi bod yn anodd mynd i gysgu neu aros ynghwsg
Rydw i wedi teimlo’n anhapus
Rydw i wedi gwneud yr holl bethau roeddwn i eisiau eu gwneud