Page 1: t. 1 Cydsyniad a Gwybodaeth

Hoffwn eich gwahodd i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein sy'n rhan o brosiect Meistr trwy Ymchwil.

Nod yr astudiaeth yw mapio/sgopio a gwerthuso gwasanaethau gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru i greu gwell dealltwriaeth o'r ddarpariaeth sydd ar gael, bylchau yn y ddarpariaeth a datblygiadau'r sector yn y dyfodol, er budd pobl ifanc, gwasanaethau gwaith ieuenctid gwirfoddol fel chi a'r llywodraeth.

A allaf gymryd rhan?
Er mwyn cymryd rhan yn yr astudiaeth hon rhaid i chi fod yn aelod o staff mewn mudiad yr ydych chi neu'r tîm ymchwil yn ei ystyried yn wasanaeth gwaith ieuenctid gwirfoddol, gall hyn gynnwys gwasanaethau nad ydynt yn bennaf yn waith ieuenctid ond sy'n cynnig gwasanaeth i bobl ifanc.

Bydd yr arolwg yn cymryd tua 15 munud ac mae 7 adran i’w llenwi, am wybodaeth fanylach am gydsyniad, cyfrinachedd, hawl i dynnu’n ôl a’r drefn gwyno dilynwch y ddolen hon: 

https://southwales.onlinesurveys.ac.uk/ffurflen-ganiatad-cydsyniad-arolwg-a-gwybodaeth 

Drwy barhau â'r arolwg rydych yn deall eich bod wedi rhoi caniatâd gwybodus ac unwaith y bydd eich atebion wedi'u cyflwyno, ni ellir eu tynnu'n ôl.